BOMBA TSURUMI 80NHU23.7-61, 3" DE DESCARGA, 230V, 5HP, TRIFASICA, SISTEMA TOS INCLUIDO

-
Sku: SX8500040T
$38,565.12

BOMBA TSURUMI 80NHU23.7-61 | 3" DE DESCARGA | 230V | 5HP | 3PH | CON SISTEMA TOS INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

FICHA TECNICA