BOMBA TSURUMI 80NHU22.2-61, 2" DE DESCARGA, 460V, 3HP, TRIFASICA, SISTEMA TOS INCLUIDO

-
Sku: SX8500039T
$34,918.99

BOMBA TSURUMI 80NHU22.2-61 | 2" DE DESCARGA | 460V | 3HP | 3PH | CON SISTEMA TOS INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

FICHA TECNICA