BOMBA TSURUMI 80NHU21.5-61, 2" DE DESCARGA, 3HP, 230V, TRIFASICA, SISTEMA TOS INCLUIDO

-
Sku: SX8500036T
$27,876.79

BOMBA TSURUMI 80NHU21.5-61 | 2" DE DESCARGA | 230V | 3HP | 3 PH | CON SISTEMA TOS INCLUIDO

ESPECIFICACIONES

FICHA TECNICA